Շինարարական արտադրության կազմակերպման հիմունքները, նախագծման հիմունքները. հոսքերի հաշվարկը,օրացուցային պլանավորում

Դիտարկվում են շինարարության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաները, մեքենայացման միջոցները, նորագույն տեխնոլոգիաների քարտերի մշակման կարգը :

Շինարարության տեխնոլոգիա դասընթացը ընդգրկված է բակալավրի մասնագիտական կրթամասի հիմնական առարկաներից մեկը