Առարկայի սահմաններում ուսանողները սովորում են մոդելավորել տարբեր կազմակերպությունների գործունեություններ, սովորում են IDEF0 մոդելավորման ստանդարտը: