Առարկայի սահմաններում ուսանողները սովորում են մոդելավորել տարբեր կազմակերպությունների գործունեություններ, սովորում են IDEF3 և DFD մոդելավորման ստանդարտները: