"Մասնագիտական ներածություն" դասընթացը նախատեսված է Տեղեկատվական համակարգեր մասանգիտության առաջին կուրսի ուսանողների համար։