Ծանոթացում տրանսպոտտային կառուցվածքների ժամանակակից համակարգերի,

 կոնստրուկցիանների և նախագծման մեթոդներին: