Խոշորագույն քաղաքների արդի հիմնախնդիրները
Պատմական կենտրոնների վերակառուցում

Նոր բնակելի միջավայրի ստեղծում

Ջրամերձ տարածքների վերակազմավորում

Հետինդուստրիալ հասարակարգի քաղաքաշինական հիմնախնդիրները