Սեյսմակայուն կառույցներ առարկան զբաղվում է շենքերի և կառուցվածքների հաշվարկի և նախագծման մեթոդների մշակումով սեյսմիկ`այսինքն երկրաշարժերի ազդեցության դեպքում:

Սեյսմակայուն շինարարություն կրթական մոդուլը "Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն մասնագիտության" մագիստրատուրայի ուսանողների մասնագիտական կրթամասի (պարտադիր) հիմնական առարկաներից մեկն է:

Մետաղե կոնստրուկցիաներ կրթական մոդուլը "Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն մասնագիտության" բակալավրի ուսանողների մասնագիտական կրթամասի (պարտադիր) հիմնական առարկաներից մեկն է: