Ճարտարապետական նախագծում և ճարտարապետական միջավայրի դիզայն

Ճարտարապետական Նախագծման դասընթացը ուսուցանում է նախագծման հիմունքները ճարտարապետական նախագծի կատարման համար