Հիդրոշինարարություն, ջրային համակարգեր և հիդրոէլեկտրակայաններ

Դասընթացում նկարագրվում է հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների աշխատանքի պայմանները և հուսալիությունը, տեխնիկական շահագործման կազմակերպումը և խնդիրները: ՀՏԿ-ի և սարքավորումների նկատմամբ դիտարկումները: Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների աշխատանքի պայմանները և հուսալիությունը, տեխնիկական շահագործման կազմակերպումը և խնդիրները: ՀՏԿ-ի և սարքավորումների նկատմամբ դիտարկումները: Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերակառուցման նպատակներն ու տեսակները: Բետոնային զանգվածային պատվարների բարձրացման եղանակները: Որմնանեցուկային, կամարային պատվարների բարձրացման եղանակները: Մարմարիկի պատվարի վերակառուցման սխեմաները: