Հիդրոշինարարություն, ջրային համակարգեր և հիդրոէլեկտրակայաններ

Դասընթացում լաբորատոր մասում նկարագրվում է գրունտների ֆիզիակական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր ուսումնասիրության ինչպես տեղական այնպես էլ միջազգային ստանդարտ մեթոդները: Դասընթացի գործնական մասում նկարագրվում է շենքերի, արդյունաբերական կառուցվածքների, կամուրջների, հենապատերի և այլ կառուցվածքների հիմքերի և հիմանտակերի նախագծման հաշվարկային մեթոդները: 

Դասընթացում նկարագրվում է հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների աշխատանքի պայմանները և հուսալիությունը, տեխնիկական շահագործման կազմակերպումը և խնդիրները: ՀՏԿ-ի և սարքավորումների նկատմամբ դիտարկումները: Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների աշխատանքի պայմանները և հուսալիությունը, տեխնիկական շահագործման կազմակերպումը և խնդիրները: ՀՏԿ-ի և սարքավորումների նկատմամբ դիտարկումները: Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերակառուցման նպատակներն ու տեսակները: Բետոնային զանգվածային պատվարների բարձրացման եղանակները: Որմնանեցուկային, կամարային պատվարների բարձրացման եղանակները: Մարմարիկի պատվարի վերակառուցման սխեմաները: