Կապակցող նյութերի քիմիա դասընթացը ընդգրկված է մագիստրոսի կրթական աստիճանում