Ընդհանուր տեղեկություններ դասընթացի մասին

Շինարարական նյութագիտությունը կիրառական բնույթի հիմնարար գիտություն է շինարարական նյութերի, դրանց կազմության, հատկությունների, ներքին կառուցվածքի,ստացման տեխնալոգիայ, կիրառման բնագավառների և դրանց հիման վրա կառուցված շենքերի և շինությունների երկարակեցության ու հուսալիության մասին: Առանց նյութերի ու պատրաստվածքների մասին անընդհատ զարգացող գիտելիքների  հնարավոր չէ նախագծել, կառուցել վերակառուցել օբյեկտներ, մասնակցել շինարարական բնույթի գիտատեխնիկական և կոնստրուկտորական կազմակերպությունների գործունեություններին: Դասընթացը նախատեսված է Շինարարական նյութերի տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ ուսանողների համար, մշակվել է ՇՆՊԿԱՏ ամբիոնի դոցենտ, տեխնիկական գիտությունների թոկնածու Ամալյա Կարապետի Կարապետյանի կողմից: Ներառում է երկու մոդուլ 7ՇՆԿ002 (3կրեդիտ) և 7ՇՆԿ003 (3 կրեդիտ):Պահանջվում է նախնական գիտելիքներ. անօրգանական և օրգանանկան քիմիայից: