Առարկան նվիրված է շինարարական արդյունաբերության ձեռնարկությունների  նախագծման հիմնական դրույթներին, երկաթբետոնե պատրաստվածքների արտադրության տեխնոլոգիական եղանակի ընտրությանը և ձեռնարկության կազմի մեջ մտնող արտադրամասերի նախագծմանն ու սարքավորումների ընտրությանը: