Շինարարական նյութերը շինարարության հիմքն են։ Այս դասընթացում ուսանողը ուսումնասիրում է տարբեր կառուցվածքի շինարարական նյութերի հատկությունները, դրանց հետագա հմուտ ընտրության, ճիշտ և գրագետ կիրառման համար։ Դա արվում է համապատասխան շենքերի և կառույցների նշանակությանը« դրանց կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունների «արտաքին միջավայրի ազդեցության բնույթի։ Ուստի անհրաժեշտ է խորը ուսումնասիրել նյութերի հատկությունները և դրանց օգտագործման պայմանները, որը հնարավորություն կտա բարձրացնել շինարարության արդյունավետությունը, որակը և երկարակեցությունը։