Դասընթացում դիտարկվում են պատմաճարտարապետական հուշարձանների և համալիրների պահպանության, ամրակայման, վերականգնման, օգտագործման տեխնիկական և մեթոդական սկզբունքները և հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերվում են մշակութային ժառանգության պահպանման բնագավառին: