Ճարտարապետության տեսություն, պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնում և վերակառուցում, գեղեցիկ արվեստ և պատմություն

Դասընթացում դիտարկվում են պատմաճարտարապետական հուշարձանների և համալիրների պահպանության, ամրակայման, վերականգնման, օգտագործման տեխնիկական և մեթոդական սկզբունքները և հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերվում են մշակութային ժառանգության պահպանման բնագավառին:

“Ճարտարապետական նյութագիտություն”   դասընթացն ընդգրկված է  ընդհանուր մասնագիտական  կրթամասում:              

Դասընթացում դիտարկվում են շինարարական նյութերի ու արտադրանքների և ճարտարապետական ձևաստեղծման, շենքերի և շինությունների կոնստրուկտիվ նոր լուծումների փոխհարաբերություններին, ճարտարապետական ոճերի և կերպարների ստացման հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերվում են ճարտարապետական նախագծման և շինարարության  բնագավառին: