Ճարտարապետության տեսություն, պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնում և վերակառուցում, գեղեցիկ արվեստ և պատմություն